อบรมที่ได้สาระแต่ไม่เครียด ... ความรู้ตรงและตรงใจ


พัฒนา แก้ไข ตรงตามความต้องการและกลุ่มเป้าหมาย (ปฏิบัติการ-ผู้บริหาร)

TRAINER มีเวลาเต็มที่กับการเตรียมการอบรม

วิธีการอบรมปรับตามความต้องการและกลุ่มเป้าหมาย 

( ทั้งส่วนโรงงาน - OFFICE ทุกระดับการทำงานและทุกระดับการศึกษา )  

หากนี่คือสิ่งที่ท่านต้องการ

วิทยากร 11 ท่านนี้ จะทำให้ท่านได้ตามเป้าหมาย


ปิยาภรณ์ ประพุทธ์พิทยา (อ.ปราง)

เปรมฤดี ปันกองงาม (อ.เปรม)

ชาญณรงค์ ปันกองงาม (อ.สอ)

วัลภา วงศาโรจน์ (อ.ดาว)

กมลภัทร บุญค้ำ (อ.หนึ่ง)

ฐณวัฒน์ วุฒิอิสราพัชร์ (อ.แชมป์)

พอดี สุขพันธ์ (อ.โป่ง)

ชญตว์ พรภัทรกานต์ (อ.โดม)

สิทธิพล จาดนิล (อ.ออฟ)

 


ติดต่อวิทยากรได้ที่ คุณปริม...เลขาทีมวิทยากร

โทรศัพท์ 088-903-3622

0-2881-3533

E-mail: peopletraining54@gmail.com